חדשות  הדפס

הודעה לתושבי יקנעם
צוות תכנון ברשותו של אדריכל ישראל ברכה מכין את תוכנית המתאר של יקנעם. תוכנית מתאר הינה תוכנית פיסית כלל עירונית אשר עוסקת בכל הנושאים המעצבים את העיר: פיתוח חברתי וכלכלי, תחבורה, איכות סביבה, מגורים ועוד – ולמעשה, כל נושא אשר ישפיע על יצירת התשתיות הנכונות להתפתחות העיר ועל איכות חיי תושביה

                            הודעה לתושבי יקנעם
צוות תכנון ברשותו של אדריכל ישראל ברכה מכין את  תוכנית המתאר של יקנעם. תוכנית מתאר הינה תוכנית פיסית כלל עירונית אשר עוסקת בכל הנושאים המעצבים את העיר: פיתוח חברתי וכלכלי, תחבורה, איכות סביבה, מגורים  ועוד – ולמעשה, כל נושא אשר ישפיע על יצירת התשתיות הנכונות להתפתחות העיר ועל איכות חיי תושביה.
במסגרת הכנת תוכנית המתאר החדשה של יקנעם, נקיים מפגש ציבורי לגיבוש  חזון הפיתוח של העיר ביום רביעי ה' חשוון, 13 באוקטובר בשעה 19.00 במתנ"ס יקנעם ברחוב אלונים, בהשתתפות ראש העיר סימון אלפסי, מהנדס העיר אדריכל מייק סקה , צוות התכנון בראשות אדריכל ישראל ברכה ונציגי מינהל התכנון במשרד הפנים.
במפגש נגבש יחד את "תמונת העתיד" של יקנעם והוא מתקיים כחלק מתהליך שתוף הציבור, המלווה את תהליך הכנת התוכנית מראשיתו.


בחודש יולי האחרון התקיימו מפגשי תושבים בקבוצות מיקוד, בהן השתתפו כ- 60 תושבים בגילאים שונים מכל חלקי העיר. צוות התכנון למד רבות  ממפגשים אלו על הצרכים, התפיסות והעמדות של התושבים לגביי מגוון נושאים.


המפגש הציבורי הקרוב נועד לבחון יחד עם תושבי העיר את תמונת העתיד הרצויה לעירנו.תמונת עתיד זו, כפי שהיא משתקפת בעיני התושבים תסייע לצוות התכנון לגבש קווים מנחים לעיצוב התוכנית.
לפרטים נוספים יש לפנות לגב' חגית אדיב מצוות התכנון במייל: zohargin@bezeqint.net או בנייד – 0505-552969.
רצוי לאשר השתתפות במייל.


הציבור  הרחב מוזמן
   בואו להשמיע ולהשפיעבכבוד רב,      בכבוד רב,
סימון אלפסי      אדרי מייק סקה
ראש העיר      מהנדס העיר


2010-10-04