חדשות  הדפס

רפי טולדנו - מבקר עיריית יקנעם
מועצת עיריית יקנעם אישרה פה אחד את הצעתו של ראש העיר, סימון אלפסי, למנות את מבקר העירייה, רפי טולדנו לממונה גם על תלונות הציבור בעירייה

רפי טולדנו מונה לאחראי תלונות הציבור של עיריית יקנעם
מועצת עיריית יקנעם אישרה פה אחד את הצעתו של ראש העיר, סימון אלפסי,  למנות את מבקר העירייה, רפי טולדנו לממונה גם על תלונות הציבור בעירייה.
שלב הפנייה לממונה על תלונות הציבור יהיה למעשה השלב השני והאחרון כאשר תקדם לו פנייה לפניות הציבור בעירייה. רק מי שכבר פנה לבעלי התפקידים הרלבנטיים בעירייה ולא קיבל תשובה מספקת, או חש שקופח בתשובתו יוכל לפנות לממונה על פניות הציבור.
הממונה יגיש פעם בשנה דו"ח מרוכז למועצת העיר על פי אותו העיקרון של הגשת דו"ח מבקר העירייה וזו תצטרך לאשרו. הדו"ח יכלול ניתוח סטטיסטי של כל התלונות שהוגשו כולל  מיפוי התלונות על פי מחלקות ותפקידים. בנוסף לכך יבדוק הממונה כמה תלונות היו מוצדקות וכמה לא.
הממונה יקבל רק תלונות בכתב, ויבדוק את כל התלונות ביסודיות, ולאחר מכן יחזיר תשובה. סמכויות הממונה הן על פי חוק ונושאים שעומדים אצל מבקר המדינה, או נושאים שבטיפול משפטי, או תוכן שאינו ראוי לא ייבדקו.
ממונה תלונות הציבור מר רפי טולדנו:
"אני רואה בתפקיד הזה אמצעי חשוב לסייע לתושב לקבל את השירות הטוב ביותר ליישום ולביסוס כללי מינהל תקין בעירייה. התלונות יטופלו באופן ענייני וללא משוא פנים, וכל תלונה שתימצא מוצדקת הממונה יעקוב אחר מהלך תיקון הליקויים".


2010-09-19