חדשות  הדפס

פרס שר הפנים לניהול תקין
עיריית יקנעם קיבלה בפעם הרביעית ברציפות את פרס שר הפנים לניהול תקין שר הפנים וסגן רה"מ ח"כ אליהו ישי, ושר האוצר ח"כ יובל שטייניץ העניקו לראש עיריית יקנעם סימון אלפסי בטקס רב משתתפים שנערך במרכז הקונגרסים בירושלים את הפרס לניהול כספי תקין לאחר שהרשות בראשותו עמדה בקריטריונים נוקשים שהציב משרד הפנים

עיריית יקנעם קיבלה בפעם הרביעית ברציפות את פרס שר הפנים לניהול תקין
שר הפנים וסגן רה"מ ח"כ אליהו ישי, ושר האוצר ח"כ יובל שטייניץ העניקו לראש עיריית יקנעם סימון אלפסי בטקס רב משתתפים שנערך במרכז הקונגרסים בירושלים את הפרס לניהול כספי תקין לאחר שהרשות בראשותו עמדה בקריטריונים נוקשים שהציב משרד הפנים.
במהלך הטקס בירך שר האוצר את הרשויות שזכו בפרס ואמר שלפני ארבע שנים החליטו הוא ושר הפנים שעל אף  המצב הקשה, ולמרות הקיצונים הכלכליים יש לחדש את הפרס לניהול תקין. שר האוצר בירך על הדיאלוג עם השלטון המקומי ואמר שמשרדו מנהל קרב מגן על כלכלת ישראל שעה שהמערכת הכלכלית הבינלאומית קורסת לנגד עינינו. השר בירך את השלטון המקומי על תרומתו הרבה להתמודדות לשמירה על הכלכלה ואמר שאם עד היום הצלחנו יותר טוב מבאירופה זה בזכות שיתוף הפעולה עם השלטון המקומי וראשי הרשויות. שטייניץ אמר שראש רשות שזכה בפרס ראוי לכל הוקרה. שר הפנים אמר שהוא מכיר היטב את השלטון המקומי וזה מתנהל בצורה יוצאת מן הכלל שאפשר רק להתגאות בה.  ישי אמר שראשי הרשויות מוציאים יש מאין ועושים עבודה נפלאה ועל כך הם ראויים לכל הכבוד וההערכה של השלטון המרכזי בישראל.
מנכ"ל משרד הפנים עמרם קלעאג'י אמר שזהו יום שמח למדינה ולשלטון המקומי וקרא לשר האוצר שלא לפגוע בתקציבי השלטון המקומי.
פרס שר הפנים נחשב לפרס היוקרתי ביותר שניתן ליישובים בגין ניהול כספי תקין וניהול ארגוני תקין, והוא מוענק לרשות על עמידה בקריטריונים רבים של איכות בניהול שנקבעו על ידי ועדת הפרס מטעם משרד הפנים. לשם קבלת הפרס נדרשת הרשות לעמוד בשורה ארוכה של תנאי סף למנהל תקין כגון: מתן הנחות ארנונה עפ"י הקבוע בחוק ובתקנות, הענקת תמיכות בהתבסס על הפעלת קריטריונים, אי קיום ליקויים בתחום שכר וכוח אדם, מינהל תקין בתחום התאגידים, ועוד. הרשות גם צריכה לעמוד במדדי יעילות ומדדי ביצוע גבוהים מאוד. הקריטריונים כוללים גם את פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וביניהם התנהלות הועדה ואכיפת חוק תכנון ובנייה. בנוסף לכל אלו נבחנת הרשות גם על תקציב מאוזן, ניהול נכון של מכרזי העירייה, מערך השירותים שניתנים לתושבים, מסירת עבודות ללא פרסום מכרז פומבי, הוצאות מנהליות, קיום נוהל העסקת עובדים ואי חריגה מהתקן, ועוד. הפרס ניתן השנה ל- 102 יישובים בלבד בכל רחבי הארץ.
ראש העיר מר סימון אלפסי:
"אני מברך את יקנעם שמגיעה שוב ושוב למעמד הרם הזה ומקבלת בצדק את הפרס היוקרתי לניהול כספי תקין. הפרס הוא תעודת הערכה והוקרה לגזבר העירייה ששומר על הקופה הציבורית, לכל חברי המועצה ולכל העובדים המצוינים שלנו ששותפים לניהולה התקין של העיר. הפרס מהווה דוגמא להתנהלות אחראית, ואני שמח שלמרות כל הקיצוצים של השלטון המרכזי אנו עומדים כל פעם מחדש באתגרים. ניהול תקין הוא נר לרגלי ואני מלא סיפוק שהמדיניות שאני מנהיג מוכיחה את עצמה שנה אחר שנה. אנו נמשיך לפעול בכוחות משותפים ולנהל את העיר בצורה היעילה ביותר, ואני מאמין שנמשיך במסורת ונזכה בפרס גם בשנים הבאות."

2013-01-12