חדשות  הדפס

סיום שנה ברווח תפעולי של כ- 300 אלף ש ח
החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2010 ומהם עולה שהיא סיימה את השנה ברווח נקי של כ- 300 אלף

החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם סיימה את השנה ברווח תפעולי של כ- 300 אלף ש ח
החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2010 ומהם עולה שהיא סיימה את השנה ברווח נקי של כ- 300 אלף ₪. הרווח הגולמי עמד על כ- 660 אלף ₪, וזאת במחזור  פעילות בהיקף של 6 מליון ₪. נתונים אלו דומים בעיקרם לנתונים שהציגה החברה בשנה שעברה, אלא שאז היקף הפעילות עמד על 8 מליון ₪.
החברה הכלכלית לפיתוח יקנעם עוסקת בימים אלו בהמשך פיתוח אזורי התעשייה בעיר ובהרחבתם, בהקמת הקאונטרי קלאב העירוני, פינוי אשפה וטיאטוא הרחובות ועוד . פרויקט בניית הקאונטרי קלאב נחשב לאחד הפרויקטים המובילים של החברה, ועד לסוף 2010 החברה השקיעה בו 15 מליון ₪. ביחד עם  פרויקט זה, החברה מובילה פרויקטים לבנייה בהיקף של כ- 50 מליון ₪.
בפעילות החברה מושם דגש על יעילות וחיסכון מרבי בהוצאות. הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות נעמדות בכ- 300 אלף ₪ ואלו מהוות 5% בלבד מסך המחזור שעומד על 6 מליון ₪. כל תקציבי התפעול של החברה הכלכלית מקורם בהכנסות עצמאיות של החברה וללא כל סבסוד מצד העירייה.


2011-11-28